Luật đầu tư môi trường và nội dung báo cáo ĐTM

Luật Đầu tư có nhắc đến đối tượng và nội dung sơ bộ trong báo cáo ĐTM nhằm tháo gỡ nhiều vướng mắc, khó khăn trong Điều 25 Luật BVMT có liên quan đến việc đầu tư, hoàn thiện các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực BVMT.

Luật đầu tư môi trường và nội dung báo cáo ĐTM

Làm rõ đối tượng và nội dung trong báo cáo ĐTM

Trong đó Nghị định quy định chi tiết tại Khoản 3 Điều 75 của Luật Đầu tư về đối tượng và nội dung phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dựa trên những cơ sở pháp lý trong Luật BVMT 2014, Luật đầu tư công 2019, Luật Đầu tư 2020, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công 2020, Luật sửa đổi, bổ sung trong Luật Xây dựng 2020.

Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác, dự án đầu tư, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư khi xem xét quyết định chủ trương phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của nhà nước về BVMT. Trong Luật này có quy định chi tiết nội dung về hồ sơ dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng khi xin chấp thuận chủ trương phải có nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

Trong Dự thảo luật sửa đổi thì việc đánh giá sơ bộ ĐTM phải được thực hiện trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi hoặc đề xuất dự án đầu tư, thể hiện rõ trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án mà không phát sinh thêm nhiều thủ tục hành chính.

Xem thêm:

Doanh nghiệp cần làm gì để ĐTM được phê duyệt nhanh?

Tổng quan về báo cáo ĐTM, vai trò và hạn chế tồn đọng?

Cách để thực hiện báo cáo ĐTM nhanh được phê duyệt

Tháo gỡ những khó khăn cho nhà đầu tư

Dự thảo Luật sửa đổi phải đáp ứng nhiều mục đích khác nhau. Dự thảo phải đảm bảo phù hợp với thực tế, hợp lý, khoa học, mang tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở nước ta. Cần đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục, xử lý những vướng mắc, bất cập trong quá trình lập đánh giá tác động môi trường ở giai đoạn xin chủ trương đầu tư theo quy định của Luật BVMT 2014.

Và Nghị định có quy định chi tiết khoản 3 Điều 75 của Luật Đầu tư về đối tượng và nội dung ĐTM phải mang tính kế thừa nội dung quy định trong Dự thảo Luật sửa đôi, bổ sung một số điều trong Luật BVMT 2014. Đặc biệt, việc quy định những điều khoản chi tiết phải phù hợp với đánh giá sơ bộ ĐTM quy định chi tiết quy định mới, khắc phục ngay những bất cập thực tiễn.Nghị định còn giữ nguyên nhiều quy định như đối tượng xin chấp thuận chủ trương đầu tư, đánh giá sơ bộ tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi.

Và kết quả đánh giá tác động môi trường phải thể hiện đầy đủ trong nghiên cứu tiền khả thi hoặc đề xuất thực hiện dự án đầu tư. Phần nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường phải trình lên cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định cùng lúc với nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư để giảm thiểu thời gian và tăng cường chất lượng công tác thẩm định.

Cùng với việc phải phân định rõ dự án nào cần thực hiện ĐTM thì Dự thảo Luật sửa đổi cũng bổ sung, sửa đổi nhiều quy định mới về ĐTM theo trình tự thực hiện nhiều thủ tục về môi trường. Thông qua đó chủ dự án sẽ biết mình cần phải làm những công việc gì theo từng giai đoạn của dự án.

Trong đó sẽ bổ sung nhiều yếu tố xã hội trong nội dung báo cáo đtm, bắt buộc phải có quy trình tham vấn, công khai thông tin, giám sát thực hiện. Đồng thời phải quy định chi tiết các yếu tố xã hội về hiện trạng, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên của các đối tượng bị ảnh hưởng và đánh giá rủi ro trong việc tiếp cận, sử dụng tài nguyên khi dự án đi vào hoạt động.
Môi trường ETH chuyên xử lý môi trường và lập các loại hồ sơ liên quan luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng với dịch vụ chuyên nghiệp và uy tín!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0966 281 336
Chat hỗ trợ
Chat ngay