Báo cáo hoàn thành đề án bảo vệ môi trường

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở đã đi vào hoạt động và đã thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, sau khi hoàn thành công trình và các biện pháp bảo vệ môi trường như đã cam kết trong Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, thì doanh nghiệp bắt buộc phải lập báo cáo hoàn thành đề án bảo vệ môi trường chi tiết để gửi đến cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kiểm tra, xác nhận việc thực hiện.

HỒ SƠ LẬP BÁO CÁO HOÀN THÀNH ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

Để hoàn thành báo cáo hoàn thành đề án bảo vệ môi trường chi tiết, chúng ta cần những hồ sơ sau:

– 01 văn bản đề nghị kiểm tra xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

– 05 báo cáo kết quả thực hiện đề án bảo vệ môi trường của cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

Đối với cơ sở hoạt động khai thác khoáng sản thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 kèm thông tư 26/2015/TT-BTNMT . Đối với cơ sở hoạt động về thủy lợi, thủy điện có công trình hồ chứa thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ETH RẤT MONG ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG QUÝ CÔNG TY!

————————————————-

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ETH

Địa chỉ: LK512, Ngõ 36 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0966.281.336 – 0899.812.999

Website: moitruongeth.com

Email: info@moitruongeth.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0966 281 336
Chat hỗ trợ
Chat ngay