Câu hỏi:

Dạ Công Ty Cổ Phần Môi Trường ETH cho em hỏi thắc mắc liên quan đến ĐTM với ạ. Công ty em đã có giấy phép đăng ký đầu tư, giờ tiếp tục phải lập ĐTM theo tuy định. Trong giấy phép đầu tư ghi rõ loại hình ngành nghê và công suất hoạt động, trong loại hình nghề có nhiều quy trình sản xuất. Nhưng qua xem xét lại thì dự án giảm bớt quy trình so với giấy phép đăng ký đầu tư. Như vậy, khi làm ĐTM em có thể ghi đúng những ngành nghề mà sắp tới CĐT thực hiện, mà không làm đầy đủ ngành nghề trong giấy phép đầu tư được không ạ? Em cảm ơn quý Công ty

Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi, Công Ty Cô Phần Môi Trường ETH trả lời như sau:

Nội dung đánh giá tác động môi trường được thực hiện cho các hạng mục đầu tư của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định. Do đó, khi các hạng mục đầu tư của Công ty có sự sai khác so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Công ty bạn phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư để được hướng dẫn cụ thể.

Về Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) sẽ thực hiện theo các hạng mục đầu tư thực tế của CĐT đồng thời thuộc các hạng mục đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ETH, Hotline: 0899 812 999 để được tư vấn thực hiện.


Chia sẻ bài viết:Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url


0966 281 336