Trong công cuộc phát triển đô thị hiện nay cần phải di dời các khu công nghiệp ra khỏi các khu dân cư nhằm cải thiện môi trường sống của đô thị và tạo thành các khu công nghiệp tập trung. Do đó việc hình thành các khu công nghiệp mới có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Các KCN là nhân tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng, tăng khả năng thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước vào phát triển công nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực, quá trình phát triển các KCN ở Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn về ô nhiễm môi trường do chất thải, nước thải và khí thải công nghiệp…

ETH và phương pháp xử lý nước thải khu công nghiệp

Hệ thống xử lý nước thải tập trung đối với các KCN, KCX vẫn còn chưa được chú trọng. Tính đến thời điểm hiện nay , khoảng 71,1% trong tổng số các KCN trong cả nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, phần còn lại được xả thẳng ra các nguồn tiếp nhận không qua xử lý đã gây ô nhiễm môi trường nguồn nước mặt.

XEM THÊM:

> Đặc tính tiêu biểu của 5 loại nước thải công nghiệp

> Mẹo chọn hệ thống XLNT trong khu công nghiệp 

Trong thời gian qua nhiều cố gắng trong việc bảo vệ môi trường khu công nghiệp ở nước ta đã được triển khai ở các cấp, các ngành; nhiều biện pháp, giải pháp đã được xây dựng, đề xuất nhằm ngăn chặn xu thế suy thoái, ô nhiễm môi trường khu công nghiệp. Tuy nhiên công tác bảo vệ môi trường khu công nghiệp còn nhiều tồn tại, việc áp dụng sản xuất sạch hơn và công nghệ thân thiện với môi trường tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp chưa được chú trọng; việc thực hiện quy hoạch và đầu tư ngành nghề tại một số KCN chưa thống nhất; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát môi trường khu công nghiệp chưa chặt chẽ; công tác giám sát khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường tại các KCN chưa hiệu quả…

ETH và phương pháp xử lý nước thải khu công nghiệp

Tuy nhiên, vấn đề là nên tổ chức quản lý môi trường cho KCN như thế nào để tối ưu về mặt lợi ích kinh tế mà vẫn giải quyết được các vấn đề môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững của các KCN.

Vì vậy, việc xây dựng các hệ thống XLNT tập trung tại các KCN là việc cần thiết phải được thực hiện nhằm giải quyết tốt các vấn đề môi trường làm giảm đầu tư, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống con người cũng như các loài động, thực vật…

-----------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ETH

Địa chỉ: 25 Phố Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy,TP Hà Nội

Mobile: 0966.281.336 – 0899.812.999

Email: moitruongeth@gmail.com

Website: www.moitruongeth.com


Chia sẻ bài viết:
0966 281 336