Nước thải sinh hoạt là nước thải được thải bỏ sau khi sử dụng cho các mục đích sinh hoạt như: tắm, giặt giũ, tẩy rửa, vệ sinh cá nhân,...

Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học, ngoài ra còn có cả các thành phần vô cơ,vi sinh vật và vi trùng gây bệnh rất nguy hiểm. Thành phần chủ yếu của nước thải sinh hoạt là các chất hữu cơ, bao gồm các chất hữu cơ dễ bị phân hủy và các chất hữu cơ khó phân hủy. Các chất dễ phân hủy như cacbonhydrat, protein chủ yếu làm suy giảm lượng oxy hòa tan trong nước dẫn đến suy thoái tài nguyên thủy sản và làm giảm chất lượng nước mặt. Các chất khó phân hủy gồm nhiều hợp chất hữu cơ tổng hợp. Hầu hết chúng có độc tính với sinh vật và con người.

Đặc tính của nguồn nước thải sinh hoạt

Lưu lượng nước thải sinh hoạt hàng ngày từ khu văn phòng và khu nhà ăn là 15 m3/ngày.đêm.

Dưới đây là các lựa chọn thông số nước thải chung của nước thải sinh hoạt, được áp dụng cho thiết kế hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT).

Xem thêm:

>> Xử lý nước giếng khoan cho các hộ gia đình

>> Cách xử lý nước sinh hoạt trong mùa mưa lũ

Đặc tính nước thải sinh hoạt

Nguồn: Wastewater Treatment (Biological and Chemical Processes), ISBN 3-540-62702-2 Springer Verlag Berlin Heidelberg New York, 1997.

 

TT TÊN CHỈ TIÊU ĐƠN

VỊ

LOẠI NƯỚC THẢI TRUNG BÌNH CỘNG
ĐẬM ĐẶC VỪA PHẢI LOÃNG RẤT LOÃNG
1 pH 4,5-9
2 BOD5 mg/l 350 250 150 100 212,5
3 COD mg/l 740 530 320 210 450,0
4 Dầu mỡ, chất béo mg/l 100 70 40 30 60,0
5 NH3 mg/l 50 24 12 6 27,5
6 Tổng P mg/l 23 16 10 4 13,3
7 Tổng N mg/l 50 30 18 12 27,5
8 SS mg/l 450 300 190 120 265
9 Tổng Coliform MPL/

100ml

- - - - 10.000.000

Chính vì vậy cần có một quy trình xử lý nước thải đảm bảo từ chất lượng đầu ra cho nước thải cũng như chi phí của chủ đầu tư như sau:

  1. “Xử lý sơ bộ”: Loại bỏ dầu mỡ và rác có kích thước lớn ra khỏi nước thải sử dụng các thiết bị: thiết bị tách dầu mỡ nhà bếp, song chắn rác.
  2. “Xử lý thứ cấp”: Sử dụng công nghệ thiếu khí – hiếu khí để xử lý nước thải. Đây là công nghệ bùn hoạt tính sử dụng vi sinh dính bám xử lý nước thải bằng quá trình thiếu khí và hiếu khí để xử lý Nitơ, Phốt pho và các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải.
  3. “Khử trùng”: Sử dụng clo nồng độ cao để xử lý vi khuẩn Coliform trong nước thải.

HTXLNT được thiết kế với công nghệ và thiết bị hiện đại nhất, đảm bảo chất lượng đầu ra đáp ứng yêu cầu quy định tại cột B quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt và độ ổn định khi đi vào hoạt động.

-----------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ETH

Địa chỉ: 25 Phố Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy,TP Hà Nội

Mobile: 0966.281.336 – 0899.812.999

Email: moitruongeth@gmail.com

Website: www.moitruongeth.com


Chia sẻ bài viết:Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url


0966 281 336