NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO CẦN LẬP LẠI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

tim hieu doi tuong can lap lai bao cao tac dong moi truong DTM

Tất cả các đối tượng bao gồm:

  • Không triển khai dự án trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, việc không triển khai dự án trong thời hạn 24 tháng là việc chủ dự án không triển khai thực hiện hạng mục nào trong giai đoạn thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng.

  • Thay đổi địa điểm dự án so với phương án trong ĐTM đã được phê duyệt
  • Tăng quy mô, công suất (mở rộng dây chuyền sản xuất chính, bổ sung công trình, hạng mục chính) của dự án làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý chất thải của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
  • Thay đổi công nghệ sản xuất sản phẩm chính của dự án; thay đổi công nghệ xử lý chất thải của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
  • Mở rộng quy mô đầu tư của khu công nghiệp; bổ sung vào khu công nghiệp ngành nghề đầu tư thuộc các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại nhóm I và nhóm II Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
  • Tất cả các dự án trên chỉ được thực hiện những thay đổi nêu trên sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sau thay thế cho quyết định phê duyệt trước đó.
  • Việc lập, thẩm định và phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo trình tự, thủ tục lập, thẩm định,phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bằng hình thức lấy ý kiến.

Xem thêm:

> BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT

> Cách để thực hiện báo cáo ĐTM nhanh được phê duyệt

> Câu hỏi liên quan về nội dung báo cáo ĐTM theo NĐ 40?

Liên hệ ngay: Công ty cổ phần môi trường ETH để được tư vấn miễn phí với chất lượng tốt và mức giá phù hợp nhất!

-----------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ETH

Địa chỉ: 25 Phố Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy,TP Hà Nội

Hotline: 0966.281.336 – 0899.812.999

Email: moitruongeth@gmail.com

Website: moitruongeth.com

Facebook: facebook.com/moitruongeth


Chia sẻ bài viết:Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url


0966 281 336