lap ho so cap phep gia han giay phep khai thac xa nuoc thai vao nguon nuoc

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  •  Luật TN nước 17/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2012;
  • Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia han, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;
  • Nghị định 67/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số diều của luật thủy lợi
  • Nghị định 80/2014/NĐ-CP quy định về thoát nước và xử lý nước thải

Xem thêm:

> Lập hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải gồm những gì?

> Hồ sơ môi trường cần thiết cho doanh nghiệp

Đơn vị thụ lý hồ sơ

Theo Điều 28, Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định cơ quan có thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép tài nguyên nước

-  Theo Điều 29, Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định Cơ quan tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép (sau đây gọi chung là cơ quan tiếp nhận hồ sơ) bao gồm:

  1. Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Theo Điều 16, nghị định 67/2018/NĐ-CP quy định Thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động quy định tại Điều 13 Nghị định này

...

  • Để tìm hiểu thêm thông tin cần thiết cho doanh nghiệp bạn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Công ty cổ phần môi trường ETH để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí!

*****************************

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ETH

Địa chỉ: 25 Phố Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy,TP Hà Nội

Hotline: 0966.281.336 – 0899.812.999

Email: moitruongeth@gmail.com

Website: www.moitruongeth.com

Facebook: www.facebook.com/moitruongeth


Chia sẻ bài viết:Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url


0966 281 336