Câu hỏi:

Cho Em hỏi 1 hộ dân nuôi 17.000 con gà và đồng thời nuôi 450 con heo, cùng trên 1 sổ đất. Vậy thì em làm kế hoạch bảo vệ môi trường cho trại gà và làm kế hoạch bảo vệ môi trường cho trại chăn nuôi heo được không ạ?
Em cảm ơn ạ!

Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi, Môi trường ETH trả lời như sau:

- Việc đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm phải phù hợp với quy hoạch của địa phương.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xác thực hợp nhất tại văn bản số 11/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019, cơ sở chăn nuôi có quy mô chuồng trại “từ 100 đến dưới 500 đầu gia súc hoặc từ 5000 đến dưới 20.000 đầu gia cầm” thuộc đối tượng lập Kế hoạch bảo vệ môi trường gửi UBND cấp huyện kiểm tra, xác nhận.

- Trước khi triển khai thực hiện hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, bạn phải thực hiện lập Kế hoạch bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, đăng ký xác nhận theo quy định. Bạn nên tính toán, nghiên cứu thực hiện lập Kế hoạch bảo vệ môi trường chung cho cả 02 hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên cùng một khu đất để giảm thiểu các chi phí xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường và thuận lợi cho quá trình vận hành hoạt động.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với CÔNG TY CÔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ETH để được tư vấn thực hiện.


Chia sẻ bài viết:Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url


0966 281 336