Câu hỏi:

Kính chào Qúy Công ty!
Dạ cho em hỏi, theo như thông tư 25/2019/tt-btnmt 31.12.2019, thì báo cáo giám sát môi trường định kỳ của các cơ sở sản xuất kinh doanh công ty... được thay bằng báo cáo công tác bảo vệ môi trường và 1 năm chỉ gửi về cơ quan phê duyệt 1 lần/năm phải không???
Trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ETH trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 37 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên về Môi trường, chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường (trong đó có lồng ghép báo cáo về hoạt động công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, việc quan trắc môi trường, báo cáo quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu).

Chế độ báo cáo định kỳ hàng năm (tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31/12), gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31/01 của năm tiếp theo.
Do vậy báo cáo chỉ thực hiện lập 01 lần/ năm. Báo cáo được gửi về Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời chủ cơ sở, doanh nghiệp phải lưu giữ tài liệu liên quan đến báo cáo đẻ cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ETH để được tư vấn thực hiện.


Chia sẻ bài viết:Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url


0966 281 336